Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

 Bà Nguyễn Thị Dung được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, đã chết, thân nhân của bà Dung đến UBND phường làm thủ tục hưởng chế độ mai táng phí nhưng được trả lời bà Dung chưa được hưởng trợ cấp một lần khi được tặng Huân chương kháng chiến nên không được nhận trợ cấp mai táng phí.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà La Thị Ninh (tỉnh Quảng Ninh) hỏi, bà Dung có thuộc diện được hưởng mai táng phí cho người có công với cách mạng không? Văn bản nào quy định?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Hình ảnh có liên quan

Tại Điều 31 Mục 10 Chương II Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng quy định: Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: Trợ cấp 1 lần; BHYT; Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Đối chiếu với quy định tại Điều 31 Mục 10 Chương II Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng thì người hoạt động kháng chiến phải được giải quyết chế độ mai táng phí.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Mục 12 Chương I Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ hưởng mai táng phí như sau:

Hồ sơ: Bản khai của đại diện nhân thân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng; Giấy chứng tử; Hồ sơ của người có công với cách mạng; Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 39 Mục 12 Chương 1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, khi người hoạt động kháng chiến chết mà chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần thì chưa có hồ sơ của người có công với cách mạng, như vậy chưa đủ thành phần hồ sơ hưởng mai táng phí.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã 3 lần có Công văn đề nghị Cục Người có công và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xem xét, có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ mai táng phí cho đối tượng người hoạt động kháng chiến chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần. 

Ngày 22/3/2017, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 510/NCC-CS2 trả lời: “Cục Người có công hiện đang trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến về việc thực hiện chế độ mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ, Cục Người có công sẽ có văn bản gửi địa phương”. Tuy nhiên, đến nay Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Cục Người có công, khi có văn bản hướng dẫn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ triển khai thực hiện.

Từ khóa:
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VIDEO -CLIPS
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Facebook Chat