Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Linh cữu của cựu Thủ tướng Singapore được rước qua các con phố ở nước này để người dân có cơ hội tiễn biệt ông lần cuối.

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Linh cữu của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu tại tòa nhà Quốc hội Singapore. (Ảnh: Straits Times)

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Những người thân, trong đó có Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu cúi đầu trước linh cữu cố Thủ tướng. (Ảnh: Today Online)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Linh cữu của ông được khiêng ra khỏi tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Today Online)

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Trời vẫn không ngớt mưa khi lễ rước linh cữu người cha của Singapore hiện đại bắt đầu diễn ra. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Người dân không kìm được giọt nước mắt tiếc thương vị lãnh đạo của dân tộc. (Ảnh: Today Online)

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Xe đưa linh cữu cố Thủ tướng bắt đầu rời khỏi tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Today Online)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Thủ tướng Lý Hiển Long và gia đình theo sau đoàn xe rước ra khỏi Tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Đoàn tháp tùng đưa linh cữu ông Lý Quang Diệu đi qua các con phố để người dân có cơ hội chào ông lần cuối. (Ảnh: Today Online) 

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Loạt 21 phát đại bác được bắn để tiễn đưa cố Thủ tướng. Đây là một nghi lễ chỉ dành cho những nguyên thủ quốc gia. (Ảnh: Today Online)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Người dân Singapore tập trung dọc theo các tuyến đường rước linh cữu cố Thủ tướng Lý Quang Diệu khi trời vẫn mưa to, được truyền thông nước này ví như “trời cũng đổ lệ khóc thương” trong ngày tiễn đưa vị lãnh đạo tài ba của đất nước. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Đoàn xe hộ vệ rước linh cữu cố Thủ tướng. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Người dân vẫy quốc kỳ trong mưa tiễn đưa người cha dân tộc. Đoàn người không ngừng hô vang “Lý Quang Diệu, Lý Quang Diệu”. Nhiều người không kìm nén được lòng tiếc thương và bật khóc trước sự ra đi của người cha lập quốc. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Người Xe chở linh cữu cố Thủ tướng sẽ đi qua những địa điểm quan trọng là Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Quốc hội cũ, khu Padang, Tòa thị chính, Hội đồng phát triển Bhaf tại Tanjong Pagar, đường Bukit Merah và Queenstown, Cục Điều tra Tham những và Trung tâm văn hóa của Đại học Singapore. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Gia đình mang di ảnh đi theo sau xe pháo chở linh cữu cố Thủ tướng tiến vào Trung tâm Văn hóa Đại học Singapore. (Ảnh: Straits Times)

  Hình ảnh lễ rước thi hài ông Lý Quang Diệu

Linh cữu cố Thủ tướng được đưa vào bên trong nơi làm lễ. (Ảnh: Straits Times)

Từ khóa:
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VIDEO -CLIPS
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Facebook Chat