Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 

Bên cạnh loại hình bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, người lao động còn có thể tham gia BHXH tự nguyện. Vậy lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện được pháp luật quy định như thế nào?

 

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm mới, mang tính ưu việt, đặc biệt với người lao động nông thôn, lao động tự do,… bởi người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình nhưng vẫn được chia sẻ khó khăn, hỗ trợ thu nhập trong một số trường hợp theo luật định.

 

Về già không lo không có tiền tiêu

- Lương hưu hàng tháng:

Theo Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hưởng:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Xem chi tiết tại Nghị định 134/2015/NĐ-CP.

- Trợ cấp một lần:

Điều 75 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 định rõ, ngoài lương hưu, trợ cấp một lần áp dụng với người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

Mức hưởng:

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- Bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người tham gia được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp:

+ Đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia;

+ Ra nước ngoài để định cư;

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Mức hưởng:

Được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

+ Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Từ khóa:
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VIDEO -CLIPS
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Facebook Chat